Aktualności
podstrona-top

przydział dzieci do poszczególnych grup

czwartek 11.07.2019

Listy dzieci z podziałem na grupy dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Nabór na stanowisko pomocy kuchennej

poniedziałek 01.07.2019

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ

Dyrektor Przedszkola Samorządowego  „ Kolorowy Świat” w Zaniemyślu ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej.

 1. Przedmiot naboru:
 1. Stanowisko: pomoc kuchenna
 2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe „ Kolorowy Świat” w Zaniemyślu
 3. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo -1 etat

         2. Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie co najmniej zawodowe ( w zawodzie kucharz, gastronom)
 1. Wymagania dodatkowe
 1. książeczka zdrowia
 2. przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
 3. umiejętność podejmowania decyzji,
 4. umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami przedszkola
 5. poczucie odpowiedzialności
 6. wysoka kultura osobista
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

      Pomoc kuchenna:

Codziennie:

 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków
 • obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków ( mycie, obieranie, czyszczenie
 • rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców
 • przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych
 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach
 • przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni
 • mycie naczyń ( wyparzanie) i sprzętu kuchennego
 • sprzątanie kuchni, obieralni i innych pomieszczeń kuchennych, pranie ścierek
 • doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności

Do codziennych obowiązków należy zatem pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków oraz utrzymanie we wzorowej czystości kuchni i pomieszczeń przynależących do kuchni.

Trzy razy w roku oraz w zależności od potrzeb:

 • generalne porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, lamp oświetleniowych, sprzętu, mebli w kuchni i pomieszczeniach przynależących do kuchni.

 

      Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w kuchni:

 • wzorowa czystość w kuchni i pomieszczeniach kuchennych, sprzętów, naczyń oraz odzieży ochronnej
 • użytkowanie i zabezpieczenie maszyn i sprzętów zgodnie z instrukcją obsługi
 • wykonywanie wszelkich prac kuchennych zgodnie z zasadami higieny – zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
 • przechowywanie artykułów zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
 • noszenie odzieży roboczej i ochronnej, zgodnie z wymogami higienicznymi
 • wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

   Gospodarka materiałowa:

 • kwitowanie pobranych przedmiotów, sprzętów i środków do utrzymania czystości
 • odpowiednie przechowywanie i używanie produktów chemicznych, pobranych do utrzymania czystości
 • prowadzenie kontroli przydzielonego sprzętu, natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentce powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.

 

    Sprawy ogólne:

 • dbałość o estetyczny wygląd,
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys ( CV)
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 4. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, ( kopie)
 5. świadectwa pracy
 6. oświadczenia o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, 63 – 020 Zaniemyśl ul. Sienkiewicza 4, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE. L Nr 119.1 z  2016r.) – tzw. RODO”.

 

Informujemy, że administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu,

63 – 020 Zaniemyśl ul. Sienkiewicza 4. odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą pracownicy administratora w zakresie swoich obowiązków na podstawie upoważnienia. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/ Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/ i na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.

 

Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich modyfikacji lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi, wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z wymienionych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. 2018r. poz. 917) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzw. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu do dnia 29 lipca 2019r. do godz. 12.00 z dopiskiem „ Oferta na stanowisko pomocy kuchennej w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu”.

 

 1. Opis procedury wyłaniania kandydata

 Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu.

 

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom drogą pocztową.

   

Dyrektor

Przedszkola Samorządowego

„Kolorowy Świat” w Zaniemyślu

Monika Tomczak – Zys

pożegnanie 6-latków

wtorek 25.06.2019
IMG_75081

„Przedszkola czas już minął i jest tak jakoś smutno, a nasza Pani w kącie łka, bo rozstać nam się trudno.” Dzień 19.06.2019 r. dla jednych jest to zwykły dzień, ale dla nas był on wyjątkowy, uroczysty, radosny, dzień zadumy i niekłamanych wzruszeń, bowiem w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu odbyła się wyjątkowa uroczystość – Pożegnanie Starszaków. Cztery wspólnie spędzone lata szybko minęły.

Był to czas niezwykły i niezapomniany, zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pań nauczycielek. Skończył się beztroski okres i nadszedł czas na przyjęcie innych obowiązków. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich nauczycielek przygotowały specjalnie na tę okazję występy artystyczne. Był Polonez, wiersze, tańce i piosenki. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki i zdjęcia. Były także życzenia i podziękowania ze strony p. Dyrektor, Rodziców., nie zabrakło również łez wzruszenia. Ale tak to już jest, coś musi się skończyć, aby móc wejść kolejny, nowy etap życia. Dziękujemy rodzicom za wspólnie spędzony czas, pomoc i wsparcie, dzieciom natomiast życzymy udanych wakacji, samych sukcesów w szkole i uśmiechu na co dzień.

PIKNIK RODZINNY

wtorek 11.06.2019
IMG_73751_resize

08. czerwca 2019r. odbył się w naszym przedszkolu Piknik Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka. Zebranych gości przywitała Pani Dyrektor, złożyła najserdeczniejsze życzenia i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Do życzeń dla rodziców przyłączyły się dzieci prezentując program artystyczny. Po części oficjalnej rozpoczęła się wesoła zabawa : poszukiwanie czarodziejskiego skarbu, spotkanie z Myszką Miki, przejażdżki bryczką. Zabawy z animatorami : malowanie twarzy, modelowanie balonów, zabawy plastyczne, bańki mydlane, dmuchany zamek. Było też stoisko ze słodkościami przygotowanymi przez rodziców. Piękna pogoda, liczne atrakcje sprawiły, że każdy uczestnik pikniku znalazł coś ciekawego dla siebie i miło spędził czas z rodziną na świeżym powietrzu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam przygotować tegoroczny festyn.

skąd się bierze woda w kranie

wtorek 04.06.2019
DSCF2951

Dnia 28 maja we wtorek nasze przedszkole odwiedzili pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji ze Środy Wielkopolskiej. Celem wizyty było przybliżenie przedszkolakom czym zajmują się średzkie wodociągi, skąd się bierze woda, którą mamy w naszych domach, jak wyglądają rury, którymi płynie do naszych mieszkań . Uświadomiono dzieci, jak wiele wody zużywamy i co możemy zrobić, aby  wodę oszczędzać i o nią dbać. W podziękowaniu za ciekawe zajęcia wręczono zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane laurki

123...102030...»